Leeghwatergroep

Vanaf vandaag kunt u bepalen welk maatschappelijk gebouw de Rabobank gaat helpen te verduurzamen door middel van zonnepanelen. Ons nieuwe clubhuis, de Scouthoeve, doet mee aan deze actie. Wij roepen dan ook alle leden, vrienden, bekenden en (toekomstige) dorpsbewoners op die een Rabobank rekening hebben in Amsterdam voor 31 maart 2022 om op ons, Scouting LPB en LWG, te stemmen. Stemmen kan via de Rabo-app of via www.rabo-zonnepanelen.nl .

Om de lokale leefomgeving te verduurzamen helpt Rabobank de eigenaren van maatschappelijke gebouwen bij het aanschaffen en installeren van zonnepanelen. Dit zijn gebouwen die klant zijn van Rabobank en de leefomgeving kenmerken. De lokale ledenraden hebben zeggenschap over welke gebouwen uitgenodigd worden. Vervolgens kunnen Rabobank-leden online op hun favoriete gebouw stemmen. De winnende panden ontvangen 50% van de kosten voor aanschaf en installatie. Dit regelen ze samen met SolarNRG, die zorgt voor de levering en installatie van de zonnepanelen.

De Scouting in Badhoevedorp is al enige jaren druk bezig om een nieuw clubhuis te realiseren in het voorzieningengebied van het Quatrebras. De bouwvergunningen zijn verstrekt, het recht van opstal is getekend alleen aan de financiering wordt nog hard gewerkt. Meer informatie over de nieuwbouw kunt u vinden op www.scoutinginbadhoevedorp.nl . Op deze pagina kunt u ook vinden hoe u de nieuwbouw van de scouting met geld en/of middelen kunt ondersteunen.

Rabo-banner