Leeghwatergroep

Op 2 juni vond de groepsraad (Algemene Ledenvergadering) van de Leeghwatergroep plaats. Een van de agenda-items was de naamswijziging door de samenvoeging met Scouting Lady Baden Powell. Uit de stemming bleek dat we per begin van het seizoen na de zomervakantie onze nieuwe naam gaan dragen: Scouting Terraqua (klemtoon ligt op de middelste A). Een werkgroep met leden van de LWG en LBP heeft zich lang en hard ingezet om niet alleen tot een naam te komen, maar ook een logo en een nieuw dasontwerp. Het nieuwe logo is hieronder te vinden! 

ScoutingTerraquaLogo