Op 2 november 1945 wordt de Leeghwatergroep officieel geregistreerd als groep 63 van district Amsterdam. Op 1 december 1945 wordt de eerste opkomst  georganiseerd door hopman Hildering.

Een klein stukje uit het logboek van hopman Hildering: 

"De eerste troepmiddag wordt gehouden in het jeugdgebouw der Ned. Herv. Gemeente op 1 december 1945. De eerste jongens zijn Jan Tik, Frits v. Veenhuysen, Jan v. Kerkwijk, Leo de Jon,  Frans de Graaf, Joep Catsburg en Henk Slinger. De leiders AH Knaven, Ed Warries, Bert Warries en hopman Hildering.

De tweede troepmiddag – 8 december 1945 – kan wegens voor ons plotseling in gebruik nemen van jeugdgebouw daar niet worden gehouden. We vinden onderkomen in de consistorie kamer v. de Ned. Herv. Kerk. We spelen in de kerk zelf onder toeziende ogen van den Koster. We hebben een afspraak gemaakt met den heer Van Dam, boerderij Sloterweg 411, dat we onze troepdag daar zullen houden. Op 15 dec. 1945 (3de  troepbijeenkomst) zijn we daar. De spelen en opening met vlag worden daar gehouden op den dors. Pow-wow en kampvuurrecreatie in de paardenstal achter de 3 mustangs die als onze kachel dienst doen.”

Hopman Hildering

Hildering MobileVaandrig Knaven

Knaven Mobile