Scouting Leeghwater is een vereniging. Het dagelijks bestuur vergadert zo'n 8 keer per jaar en legt verantwoording af in de twee Algemene Ledenvergaderingen die per jaar worden gehouden. De ALV is het hoogst democratisch orgaan van de vereniging. Het bestuur draagt zorg voor de randvoorwaarden waarbinnen de vereniging kan functioneren en zorgt voor begeleidng van de groep
 
Het dagelijks reilen zeilen wordt besproken in de scheepsraad, een overleg van alle direct leidiggevenden van de speltakken en een afvaardiging van het bestuur. De speltakken bestaan uit een teamleider en leden van het speltakteam.

Bestuur

  • Edwin Bloem - Voorzitter / Beheerder Materiaal + OG
  • Margo Bosch - Secretaris
  • Joost van Driel - Penningmeester 
  • Maikel Monde - Algemeen bestuurslid
  • Hans Klaasse Bos - Groepsbegeleider

Andere functionarissen

  • Marjon Bloem - Praktijkbegeleider en ledenadministratie
  • Buchan van Veen - Praktijkbegeleider