Scouting Leeghwater is een vereniging. Het dagelijks bestuur vergadert zo'n 8 keer per jaar en legt verantwoording af in de twee Algemene Ledenvergaderingen die per jaar worden gehouden. De ALV is het hoogst democratisch orgaan van de vereniging. Het bestuur draagt zorg voor de randvoorwaarden waarbinnen de vereniging kan functioneren en zorgt voor begeleidng van de groep
 
Het dagelijks reilen zeilen wordt besproken in de scheepsraad, een overleg van alle direct leidiggevenden van de speltakken en een afvaardiging van het bestuur. De speltakken bestaan uit een teamleider en leden van het speltakteam.

Bestuur

  • Evert Jan Arends - Voorzitter
  • Margo Bosch - Secretaris
  • Joost van Driel - Penningmeester
  • Edwin Bloem - Beheerder Materiaal + OG
  • Maikel Monde - Algemeen bestuurslid

Andere functionarissen

  • Marjon Bloem - Praktijkbegeleider en ledenadministratie
  • Buchan van Veen - Praktijkbegeleider
  • Hans Klaasse Bos - Groepsbegeleider

Deze website gebruikt ook cookies, al is het zeer beperkt. Officieel zijn we echter genoodzaakt om hiervoor goedkeuring te vragen. Naast de noodzakelijke cookies om de website te laten draaien, hebben wij ook cookies vanuit onze sponsoren waar wij banners van hebben.